drysse.no, hvor vi gir deg oppdatert informasjon om snødybder i hele Norge, vet vi at riktig måking av taket er avgjørende for å unngå skader. Her er noen viktige tips om hvordan du bør måke taket på riktig måte.

Sikkerhet først!
Før du begynner å måke taket, sørg for at du kan bevege deg på taket på en trygg måte og bruk eventuelt sikkerhetsutstyr for å unngå fallulykker. Din sikkerhet er av aller største betydning!

Jevn måking
Måk taket jevnt for å fordele vekten av snøen jevnt over hele takflaten. Unngå å fjerne all snø fra én side av taket før du går videre til neste. Dette vil forhindre skjevbelastninger som kan føre til øvrige skader.

Ha sikkerhet i fokus når du måker taket.

La noe snø ligge igjen
Det er ikke nødvendig å fjerne all snøen fra taket. La det være igjen et lag på omtrent 10-20 cm. Dette vil fungere som beskyttelse for takmaterialet og forhindre skader på taket. I tillegg reduserer man risikoen for å skli på glatte takflater.

Vær oppmerksom på hvor snøen havner
Tenk nøye på hvor den fjernede snøen vil lande. Pass på at du ikke treffer andre personer eller tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner, vinduer, dører eller andre ting som gjerne står rundt husveggene. Det er viktig å unngå å forårsake skade andre steder.

Investere i en taksnømåke
Hvis du har et høyt eller utilgjengelig tak, eller ønsker å fjerne snøen trygt fra bakken, kan det være lurt å investere i en taksnømåke. Dette er et nyttig verktøy som gjør jobben enklere og sikrere.

Fjerning av is og istapper
Hvis du har isdannelser eller istapper på taket, må du fjerne dem forsiktig. Bruk en stige og egnet verktøy for å unngå skader. Pass på at verken mennesker eller dyr står under istappene når du fjerner dem.

Disse tipsene vil hjelpe deg med å måke taket ditt på en trygg og effektiv måte. Din innsats for å opprettholde takets integritet vil bidra til å forhindre kostbare skader på bygningen din.

Besøk drysse.no for mer informasjon om snøforhold og snødybder i ditt område.